08-59 11 33 70    (må-fr 08-12 & 13-16) Beställ kostnadsförslag här  samt se  LG reservdelar här                                                                                                                         Inloggning

CartDin varukorg är tom!  

Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor*

Normal leveranstid är cirka 3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.

Vi skickar beställningar med Postnord, DHL, Sehnker, UPS, DSV. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Prissättning sker efter postens portotabell för brev och paket.

 

Ångerrätt/Reklamation*

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor).Spacetronic har i krav att varan skall återlämnas i originalförpackningen. Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

Betalningsalternativ

 

Betalningar via Qliro

 

Betalningsalternativ

Betalningsalternativ

- Qliro

Alla betalningar i webshopen sker med Qliro.

Alla ärenden gällande fakturor och betalning hänvisas till Qlirohttps://www.qliro.com/sv-se/villkor/

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR) General Data Protection Regulation.

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Rutavdrag

Från och med 1 januari 2017 är det möjligt att få rätt till rutavdrag, alltså 50 % skattereduktion, på arbetskostnaden vid en reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. Det gäller för:

  • tvättmaskin, torktumlare och torkskåp,
  • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys,
  • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn,
  • tillbehör som är inbyggda i vitvaran, till exempel ismaskin, eller vattenmaskin.

Rutavdrag ges även för arbete med:

  • förebyggande underhåll, till exempel byte av kompressorer eller andra reservdelar,
  • felsökning, oavsett om det medför en reparation eller inte.

Rutavdraget gäller för såväl inbyggda som fristående vitvaror. 

Uppmärksamma vänligen att rutavdraget gäller enbart för reparation och underhåll som utförs i hemmet. Det gäller endast för privatpersoner bosatta i Sverige samt de som har rutavdrag kvar att utnyttja. Kom ihåg att du som beställare måste meddela att du önskar få rutavdrag på arbetskostnaden. Detta görs vid bokningstillfället. Läs Skatteverkets fullständiga villkor för mer information.

Material, resor eller annat omfattas inte av rutavdraget utan bara själva arbetskostnaden.

 

Spacetronic Stockholm AB – Personuppgiftspolicy GDPR

1.         Inledning

Spacetronic Stockholm AB (”Spacetronic”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och medarbetare, och vårt mål med den här policyn är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina uppgifter är i säkert förvar. Spacetronic utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

2.         Personuppgiftsansvar

Spacetronic är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Spacetronic ’s samtliga system inklusive tredjepartssystem. Ytterst är det Spacetronic ‘s styrelse som är ansvarig.

3.         Kontaktuppgifter

Vid frågor om denna policy kan du kontakta ansvarig Bekir Tirpan.

4.         Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer m.m.. Det gäller också till exempel id-nummer i felrapporteringssystem och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

4.1        Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Spacetronic samlar in information på flera sätt, men i första hand direkt från dig som är kund eller medarbetare.

4.2        Uppgifter som samlas in i vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon, via eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och organisation. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

5.         Hantering och lagring av personuppgifter

Spacetronic behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

6.         Administration av systemen

För att kunna leverera de produkter och tjänster du beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för bokföringsändamål.

7.         Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontakter oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och kundnummer för att identifiera dig och våra system. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakt dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan även också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

8.         Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

9.         Lagringstider

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och historik i enlighet med bokföringslagen. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändigt kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

10.    Spacetronic tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

11.    Övervakning

När du använder våra tekniska system sparar vi personlig information i loggar för att kunna utvärdera hur systemen används, förbättra systemen samt upptäcka olovlig användning av systemen m.m. Vi sparar IP-nummer, MAC-nummer, e-mail samt information samt systemaktiviteter.

12.    Dina rättigheter

12.1    Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. I dagsläget behandlar vi inte personuppgifter i något annat syfte.

12.2    Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar. 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt